Nedan ges information om vad du behöver göra om du skulle bli arbetslös och i menyn till vänster hittar du mer information om särskilda frågor.

Vad ska du göra om du blir arbetslös?

För att kunna bedöma om du har rätt till arbetslöshetsersättning och då kunna räkna ut storleken på din ersättning behöver  vi på a-kassan veta vad du gjort före arbetslösheten. Vad som anges nedan är vad a-kassan behöver i normalfallet men då omständigheterna kan vara mycket varierande kan vi behöva komma att begära in ytterligare kompletteringar beroende på vad som framkommer i just ditt ärende.

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Första dagen du är arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. (Vi kan inte betala ut ersättning om du inte är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.) Du kan anmäla dig som arbetslös via Arbetsförmedlingens webbplats eller genom att besöka Arbetsförmedlingen där du bor.

Ansök om ersättning i Mina Sidor

Ansökan om arbetslöshetsersättning gör du digitalt via vår webbtjänst Mina Sidor. Du loggar in på Mina Sidor med hjälp av ditt BankID eller e-leg. På Mina Sidor lämnar du uppgift om vad du gjort före arbetslösheten och om din nuvarande situation. Du kan också skicka in dokument till a-kassan digitalt genom att ladda upp dem i Mina Sidor. Om vi behöver uppgifter från dig kommer du att kunna se dessa i din Att göra lista i Mina Sidor när du är klar med din grundansökan.

Tidrapportering

Du redovisar din situation dag för dag på tidrapporter och dessa ligger till grund för den ersättning som utbetalas till dig. Observera att om tidrapporten avser tid som ligger längre tillbaka än nio (9) månader får vi inte betala ut någon ersättning för dem.

Kontakta oss

Om du behöver hjälp med att komma igång med Mina Sidor - kontakta oss så hjälper vi till. Om du inte har tillgång till dator eller internet och inte kan ansöka om ersättning via Mina Sidor hjälper vi dig med vilka handlingar du behöver skicka in till oss.