Nedan ges information om vad du behöver göra om du skulle bli arbetslös och i menyn till vänster hittar du mer information om särskilda frågor.

Vad ska du göra om du blir arbetslös?

För att kunna bedöma om du har rätt till arbetslöshetsersättning och då kunna räkna ut storleken på din ersättning behöver  vi på a-kassan veta vad du gjort före arbetslösheten. Vad som anges nedan är vad a-kassan behöver i normalfallet men då omständigheterna kan vara mycket varierande kan vi behöva komma att begära in ytterligare kompletteringar beroende på vad som framkommer i just ditt ärende.

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Första dagen du är arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. (Vi kan inte betala ut ersättning om du inte är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.) Du kan anmäla dig som arbetslös via Arbetsförmedlingens webplats eller genom att besöka Arbetsförmedlingen där du bor.

Ansökan och tidrapportering görs på kassakort

Ansökan om arbetslöshetsersättning görs formellt på kassakort. Kassakorten skickar du in genom att logga in på Mina Sidor med hjälp av ditt BankID eller e-leg. Observera att om kassakorten avser tid som ligger längre tillbaka än nio (9) månader får vi inte betala ut någon ersättning för dem.

Anmälan om arbetslöshet

Du börjar med att fylla i en anmälan om arbetslöshet. Anmälan fyller du enklast i genom att logga in på Mina Sidor med hjälp av ditt BankID eller e-leg. Du kan även fylla i och skicka in blanketten anmälan om arbetslöshet per post. Blanketten kan du skriva ut med ifyllnadsstöd härifrån - Blanketter.

Därefter ska du redovisa vad du gjort under de tolv (12) månaderna närmast före anmälan på arbetsförmedlingen.