Om du deltar i arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen kan du ha rätt till aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet betalas ut av Försäkringskassan.

A-kassans uppgift är endast att meddela Försäkringskassan om du uppfyller ett arbetsvillkor och i så fall hur mycket du skulle få i a-kassa om du var berättigad till arbetslöshetsersättning. Detta innebär att även om du inte är berättigad till a-kassa t ex p g a att du anses vara företagare kan du om du deltar i arbetsmarknadspolitiskt program vara berättigad till aktivitetsstöd med samma belopp som du skulle fått i a-kassa.

Om du under tid med a-kassa påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program skickas uppgift om din ersättning automatiskt till Försäkringskassan.

De dagar du får aktivitetsstöd räknas av från din ersättningsperiod. Det betyder att du kan bli utförsäkrad under tiden du har aktivitetsstöd. Blir du utförsäkrad sänks nivån på aktivitetsstödet, men du har fortfarande rätt till aktivitetsstöd.

Även om du inte uppfyller villkoren för ersättning från a-kassan kan du få aktivitetsstöd men då med ett lägre belopp.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida - Försäkringskassan.