Vad händer om du under arbetslösheten får ett arbete på deltid och vill söka ersättning för resterande tid? Hur länge kan jag få ersättning?

Går det att ”stämpla upp”?

Om du får en deltidsanställning kan det finnas möjlighet att få arbetslöshetsersättning jämsides med arbetet men om du arbetar som egen företagare finns ingen möjlighet att "stämpla upp" (Undantaget bisyssla och så kallat deltidsföretag som är något som man måste ha redan innan man blir arbetslös. Läs mer om bisyssla och deltidsföretag här - Bisyssla/Deltidsföretag.

Möjligheten att få ersättning jämsides med en deltidsanställning beror på vilken fastställd normalarbetstid och vilket arbetsutbud du har. Om du har en fastställd normalarbetstid om 40 timmar per vecka (= högsta möjliga) och söker heltidsarbete och får en anställning på 75 procent finns möjlighet att lämna ersättning då du enligt den omräkningstabell som ska användas har 10 arbetslösa timmar per vecka (40 - 30 = 10). Skulle din normalarbetstid däremot vara fastställd till 25 timmar per vecka finns det ingen arbetslös tid att ersätta eftersom du har ett arbete i högre omfattning än din normalarbetstid.

Skulle du få en intermittent tjänst (”behovsanställning”) kan du få ersättning för den arbetslösa tid som finns mellan din normalarbetstid och det antal timmar du arbetar under en vecka.

Det kan dock vara så att även om det enligt ovanstående skulle finnas arbetslösa timmar så kan ändå ingen ersättning lämnas då försäkringen inte betalar ut mindre än 1,0 ersättningsdag per vecka.

För att räkna ut hur många ersättningsdagar du har rätt till när du deltidsarbetar klicka här.

Vad ska jag göra om jag får ett deltidsarbete?

Du måste meddela a-kassan att du fått ett arbete. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret Meddelande om nytt arbete via vår internettjänst Mina Sidor där du loggar in med hjälp av ditt BankID eller E-legitimation. Du kan också fylla i blanketten Meddelande om nytt arbete och skicka till SHA per post. Du ska även skicka en kopia av ditt anställningsavtal till SHA så snart du får det av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta skriftligt anställningsavtal inom en månad från det att anställningen påbörjats.

Rapportering av arbetstid

Om du har en anställning med schemalagd arbetstid ska du redovisa sysselsättningsgrad på kassakorten.

Om du är intermittent anställd (”behovsanställd”) utan schemalagd arbetstid ska du rapportera de faktiska timmarna du arbetar. Tänk på att om du har schemalagd arbetstid som sträcker sig över mer än en vecka ska du redovisa din arbetstid i sysselsättningsgrad av heltid på kassakorten även om din anställning är en behovsanställning.

Arbetar du som tolk ska du rapportera all tid du får betalt för såsom restid, väntetid och tolktid.

Arbetar du jour ska du rapportera jourtiden även om ersättningen är låg.

Kan jag ”stämpla upp” hur länge som helst?

Ersättning i kombination med deltidsarbete är begränsad till 75 dagar.

Om du har en anställning eller har ett så kallat deltidsföretag som du enligt beslut måste redovisa på kassakorten och får arbetslöshetsersättning under samma vecka så utgör de ersättningsdagar som du får under samma vecka som du arbetar/deklarerar arbete så kallade deltidsdagar.

Inom en ersättningsperiod kan du få högst 75 deltidsdagar. Det är antalet dagar du får ersättning för under veckan som påverkar de 75 dagarna, inte de dagar då du har arbetat.

När de 75 deltidsdagarna är förbrukade kan du inte längre få ersättning för veckor då du arbetar. Skulle du däremot vara helt arbetslös en vecka efter att de 75 deltidsdagarna är förbrukade kan ersättning betalas ut för den veckan.

Bestämmelsen gäller för alla typer av arbeten, oavsett om du har en fastställd arbetstid eller om arbetstiden varierar. Tid som jämställs med arbete, till exempel semester eller tid med avgångsvederlag, räknas också in liksom heltid som påbörjas eller slutar mitt i en vecka.

Den enda typen av arbete som inte påverkar deltidsdagarna är sådant arbete som du genom beslut har fått godkänt som bisyssla av kassan.

Deltidsräkneverket löper per ersättningsperiod, och börjar om från noll när du börjar en ny ersättningsperiod.

Vad händer när de 75 dagarna tagit slut?

När de 75 dagarna är förbrukade kommer du att få ett beslut från kassan om att så är fallet.

Om du inte kan få arbetslöshetsersättning på grund av att dina 75 deltidsdagar tagit slut kan du, om inkomsten från ditt deltidsarbete kommer att understiga den ersättning som du får från a-kassan, säga upp dig från ditt arbete utan att bli avstängd från ersättning. Observera att deltidsdagarna måste vara förbrukade. Om du säger upp dig och har deltidsdagar kvar riskerar du att bli avstängd.

Om du funderar på att säga upp dig från din anställning så ber vi dig kontakta oss för mer information om vad som gäller.

Ensamstående med barn under 18 år

Om du är ensamstående och har barn under 18 år som helt eller delvis bor hemma hos dig kan du anvisas till Jobb- och utvecklingsgarantin efter de 75 deltidsdagarna. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om detta.