Vad händer om du under arbetslösheten får ett arbete på deltid och vill söka ersättning för resterande tid? Hur länge kan man få ersättning?

Går det att ”stämpla upp”?

Om du får en deltidsanställning kan det finnas möjlighet att få arbetslöshetsersättning jämsides med arbetet men om du arbetar som egen företagare finns ingen möjlighet att "stämpla upp" (undantaget godkänt extraarbete och så kallat deltidsföretag som är något som man måste ha redan innan man blir arbetslös. Läs mer om godkänt extraarbete och deltidsföretag här - Godkänt extraarbete/Deltidsföretag).

Möjligheten att få ersättning jämsides med en deltidsanställning beror på vilken fastställd genomsnittlig arbetstid och vilka arbetsmöjligheter du har. Om du har en fastställd genomsnittlig arbetstid om 40 timmar per vecka (= högsta möjliga) och söker heltidsarbete och får en anställning på 75 procent finns möjlighet att lämna ersättning då du enligt den omräkningstabell som ska användas har 10 arbetslösa timmar per vecka (40 - 30 = 10). Skulle din genomsnittliga arbetstid däremot vara fastställd till 25 timmar per vecka finns det ingen arbetslös tid att ersätta eftersom du har ett arbete i högre omfattning än din tidigare fastställda genomsnittliga arbetstid.

Skulle du få en intermittent tjänst (”behovsanställning”) kan du få ersättning för den arbetslösa tid som finns mellan din fastställda genomsnittliga arbetstid och det antal timmar du arbetar under en vecka.

Det kan dock vara så att även om det enligt ovanstående skulle finnas arbetslösa timmar så kan ändå ingen ersättning lämnas då försäkringen inte betalar ut mindre än 1,0 ersättningsdag per vecka.

Vad ska jag göra om jag får ett deltidsarbete?

Du måste meddela a-kassan att du fått ett arbete. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret Information om arbete via vår webbtjänst Mina Sidor där du loggar in med hjälp av ditt BankID eller E-legitimation. Om du inte har tillgång till dator eller internet, kontakta oss så skickar vi ut en blankett till dig. Du ska även in ditt anställningsavtal till SHA så snart du får det av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta skriftligt anställningsavtal inom en månad från det att anställningen påbörjats. Du kan skicka in anställningsavtalet digitalt genom att ladda upp det i Mina Sidor.

Rapportering av arbetstid

Om du har en anställning med schemalagd arbetstid ska du redovisa anställningens omfattning på tidrapporterna. Om du arbetar extra utöver den schemalagda tiden ska du redovisa den extra tiden som arbetade timmar under respektive dag.

Om du är intermittent anställd (”behovsanställd”) utan schemalagd arbetstid ska du rapportera de faktiska timmarna du arbetar dag för dag. Tänk på att om du har schemalagd arbetstid som sträcker sig över mer än en vecka ska du redovisa din arbetstid i omfattning av heltid på tidrapporterna även om din anställning är en behovsanställning.

Arbetar du som tolk ska du rapportera all tid du får betalt för såsom restid, väntetid och tolktid.

Arbetar du jour ska du rapportera jourtiden även om ersättningen är låg.

Det är viktigt att du redovisar din arbetstid på rätt sätt för att du ska få rätt ersättning. Om du är osäker på hur du ska redovisa din arbetstid på dina tidrapporter så ring oss på SHA. Om du redovisar din arbetstid felaktigt kan du bli återbetalningsskyldig för den ersättning som eventuellt betalas ut fel, även andra sanktioner kan bli aktuellt.

Kan jag ”stämpla upp” hur länge som helst?

Ersättning i kombination med deltidsarbete är begränsad till 60 veckor.

Om du har en anställning eller har ett så kallat deltidsföretag som du enligt beslut måste redovisa på tidrapporterna och får arbetslöshetsersättning under samma vecka så utgör den veckan en så kallad deltidsvecka.

Inom en ersättningsperiod kan du få ersättning jämsides med deltidsarbete under högst 60 veckor .

När de 60 deltidsveckorna är förbrukade kan du inte längre få ersättning för veckor då du deltidsarbetar. Skulle du däremot vara helt arbetslös en vecka efter att de 60 deltidsveckorna är förbrukade kan ersättning betalas ut för den veckan under förutsättning att du har ersättningsdagar kvar i din ersättningsperiod.

Bestämmelsen gäller för alla typer av arbeten, oavsett om du har en fastställd arbetstid eller om arbetstiden varierar. Tid som jämställs med arbete, till exempel semester eller tid med avgångsvederlag, räknas också in liksom heltid som påbörjas eller slutar mitt i en vecka.

Den enda typen av arbete som inte påverkar deltidsveckorna är sådant arbete som du genom beslut har fått godkänt som godkänt extraarbete av a-kassan.

Deltidsräkneverket löper per ersättningsperiod, och börjar om från noll när du börjar en ny ersättningsperiod.

Vad händer när de 60 veckorna tagit slut?

När de 60 deltidsveckorna är förbrukade kommer du att få ett beslut från a-kassan om att så är fallet.

Om du inte kan få arbetslöshetsersättning på grund av att dina 60 deltidsveckorna tagit slut kan du, om inkomsten från ditt deltidsarbete kommer att understiga den ersättning som du får från a-kassan, säga upp dig från ditt arbete utan att bli avstängd från ersättning. Observera att deltidsveckorna måste vara förbrukade. Om du säger upp dig och har deltidsveckor kvar riskerar du att bli avstängd.

Om du funderar på att säga upp dig från din anställning så ber vi dig kontakta oss för mer information om vad som gäller.

Ensamstående med barn under 18 år

Om du är ensamstående och har barn under 18 år som helt eller delvis bor hemma hos dig kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin efter de 60 deltidsveckorna. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om detta.