Självständig eller osjälvständig uppdragstagare

Om du arbetar som uppdragstagare, tex frilansare, gör a-kassan en bedömning av om du är självständig eller osjälvständig i förhållande till din/dina uppdragsgivare.

  • Om du betraktas som en självständig uppdragstagare jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen.

  • Om du betraktas som en osjälvständig uppdragstagare jämställs du med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen.

Att jämställas med en företagare betyder att bestämmelserna om företagares rätt till ersättning gäller, vilket till exempel innebär att man inte kan få ersättning jämsides med sitt uppdragstagande även om man inte tar uppdrag på heltid.

När du ska ansöka om ersättning

När du ansöker om ersättning behöver du lämna information till oss om dina uppdrag, så att vi kan bedöma om du är en självständig eller en osjälvständig uppdragstagare. Det gör du enklast genom att gå in på E-tjänsten Egenanställning/Uppdragstagare/Frilans på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor behöver du kontakta oss.

Egenanställd

Om du arbetar som är egenanställd eller om du fakturerar dina uppdrag genom ett faktureringsbolag betraktas du som uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen och även i dessa fall måste a-kassan göra en bedömning av självständigheten i förhållande till din/dina uppdragsgivare percis som för övriga uppdragstagare.

Mer information om vår bedömning

Vid en bedömning av denna självständighet väger vi samman ett antal olika faktorer. Exempel på vad som påverkar bedömningen är antalet uppdragsgivare, vem som betalar skatt och sociala avgifter, vem som skaffar uppdragen, vems utrustning som används, på vilket sätt uppdragen debiteras och om uppdragen utförs under kontroll och arbetsledning från uppdragsgivarens sida. Ett krav för att kunna jämställas med en anställd är att du är beredd att ta annat arbete än sådant som utförs genom uppdrag.

När a-kassan bedömer om någon är en självständig eller osjälvständig uppdragstagare ska samtliga omständigheter i ärendet vägas samman, vilket innebär att andra förhållanden än de som nämns här kan ha betydelse för bedömningen.