Om du inte har haft ett företag vid sidan av ett annat heltidsarbete uppfyller du inte villkoren för att det ska betraktas som ett godkänt extraarbete. Har du haft ett företag jämsides med en deltidsanställning kan du dock under vissa förutsättningar få det godkänt som ett s k deltidsföretag. En förutsättning för att ett företag ska kunna betraktas som ett deltidsföretag är att du arbetat högst tio timmar per vecka i företaget samtidigt som du arbetat i en deltidsanställning på minst 17 timmar per vecka och att du gjort så under minst sex månader före arbetslösheten. Notera att du måste haft en anställning jämsides med företaget. Det går alltså inte att ha ett företag jämsides med ett annat företag och få det godkänt som ett deltidsföretag. Anställningen kan inte heller ha varit en heltidsanställning utan måste ha varit på deltid. Vidare får inte den genomsnittliga inkomsten i företaget ha överstigit 2 730 kronor per vecka (141 960 kr/år). Inte heller får verksamheten i företaget eller din arbetstid i det utökas under arbetslösheten.  Engagemanget i ditt företag får heller inte hindra dig från att söka och ta erbjudet lämpligt arbete.

Om du har ett företag som uppfyller villkoren för att bli betraktat som ett deltidsföretag kommer du att få ett beslut från SHA om detta i samband med att du beviljas ersättning. I beslutet framgår också den genomsnittliga arbetstiden i företaget och den ska du redovisa på tidrapporterna.

Vi vill också informera om att möjligheten att få arbetslöshetsersättning jämsides med deltidsarbetslöshet är begränsat till 60 veckor i en ersättningsperiod och denna begränsning omfattar även den som har ett deltidsföretag.

Om du utökar verksamheten eller din arbetsinsats i företaget under tid som du är arbetslös upphör ersättningsrätten eftersom du då är att betrakta som företagare i försäkringens mening. För att du då åter ska vara berättigad till ersättning vid arbetslöshet krävs att du upphör med din verksamhet som företagare.