Godkänt extraarbete (bisyssla)

Ett extraarbete som du varaktigt haft jämsides med att du utfört annat heltidsarbete före arbetslösheten kan godkännas som extraarbete av a-kassan. Eftersom du då visat att ditt extraarbete inte begränsar dina möjligheter att arbeta heltid påverkar det heller inte din ersättningsrätt. Både den arbetade tiden och inkomsten från extraarbetet är av betydelse vid bedömningen om ett extraarbete kan godkännas eller inte. Ett extraarbete som godkänts av a-kassan behöver inte redovisas på tidrapporterna.

Deltidsföretag

Du som bedrivit egen verksamhet vid sidan av ett deltidsanställning på minst 17 timmar per vecka, i minst sex månader före arbetslösheten kan få verksamheten klassad som ett deltidsföretag (ibland även kallat 17/10-företag). Det krävs också att arbetet i företaget inte överstigit 10 timmar per vecka och att inkomsten från företaget inte överstigit tre gånger högsta ersättning per dag (för närvarande 3 x 910 kr) per vecka. Arbetstiden i företaget ska redovisas på tidrapporterna.

Läs mer om godkänt extraarbete och/eller deltidsföretag genom att klicka på Godkänt extraarbete eller Deltidsföretag i menyn till vänster.