meny

De tekniska problem som vi tidigare haft skall nu vara åtgärdade och det går åter att logga in på Mina Sidor!

 

Grundläggande villkor

När du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du måste försöka få ett nytt arbete så att du kan försörja dig. Finns det något som hindrar dig från att ta arbete så måste du undanröja det hindret så snart det går.

Arbetslöshetsförsäkringen är heller ingen yrkesförsäkring som ger dig rätt att vänta på "rätt" jobb. Du kan t ex inte försöka hitta ett nytt företag utan du måste även söka och vara beredd att ta en anställning.

Anmäld på arbetsförmedlingen

Ett grundläggande villkor är att du är anmäld på arbetsförmedlingen. Om du inte är anmäld på arbetsförmedlingen har a-kassan inte någon möjlighet att betala ut ersättning till dig.

Arbetsför

För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning måste du vara arbetsför. I lagen anges detta med att du måste kunna arbeta tre (3) timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Detta innebär att om du t ex har sjukersättning på 75 % så anses du inte vara arbetsför i den omfattning som krävs. Notera att det endast avser sjukersättning som anses vara ett mer bestående hinder men inte sjukpenning som anses vara övergående. Sjukpenning ska istället redovisas på tidrapporterna. Om du blir sjuk under din arbetslöshet ska du anmäla det till Försäkringskassan och få sjukpenning därifrån. Skulle du vara sjuk en längre tid ska du också meddela din arbetsförmedlare.

Är du osäker på vad som gäller för dig så kontakta gärna oss på SHA.

Grundvillkoren att vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete, att vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen samt att i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande måste vara uppfyllda från och med den första arbetslösa dagen och därefter under hela den tid som du gör anspråk på arbetslöshetsersättning.