Storleken på din ersättning är beroende av din fastställda normalarbetstid och dagpenning. (Hur ersättningen beräknas kan du läsa om här -  Dagpenning

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring. Det innebär att ersättning inte utbetalas för någon specifik dag utan för veckan som helhet. Utgångspunkten är den fastställda normalarbetstiden. (Om utbudet, d v s hur mycket arbete du söker, är lägre än normalarbetstiden är utgångspunkten istället utbudet.)

Från normalarbetstiden dras sedan eventuell hindertid, såsom t ex arbete, bort och du får då fram den arbetslösa tiden angiven i (hela och halva) dagar. Därefter utbetalas ersättning enligt en omräkningstabell där antalet arbetslösa dagar multipliceras med dagpenningen. Du kan själv räkna ut hur många ersättningsdagar du får genom att klicka här

Exempel:

Anna har en fastställd normalarbetstid om 28 timmar per vecka (det vill säga det var så mycket hon arbetade före hon blev arbetslös) och en fastställd dagpenning om 450 kronor per dag.

Hon arbetar extra som butiksbiträde vid behov. I vecka 20 får hon arbeta 4,5 timmar på måndagen och 4,5 timmar på söndagen. Övriga dagar är hon helt arbetslös.  Det innebär att hennes sammanlagda hindertid i den veckan är 9 timmar (4,5 + 4,5). Hennes arbetslösa tid är då 28 – 9 timmar, d v s 19 timmar.

Av omräkningstabellen framgår att för den som har en normalarbetstid om 28 timmar och är arbetslös 19 timmar så utgår ersättning med 3,5 ersättningsdagar. För Annas del innebär det att hon för vecka 20 får 3,5 x 450 kronor, d v s 1 575 kronor (före skatt).