Storleken på din ersättning är beroende av din genomsnittliga arbetstid och inkomst före arbetslösheten. (Hur ersättningen beräknas kan du läsa om här -  Ersättning per dag

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring. Det innebär att ersättning inte utbetalas för någon specifik dag utan för veckan som helhet. Utgångspunkten är den fastställda genomsnittliga arbetstiden. (Om dina arbetsmöjligheter, d v s hur mycket arbete du söker, är lägre än den fastställda genomsnittliga arbetstiden är utgångspunkten istället dina arbetsmöjligheter).

Från den fastställda genomsnittliga arbetstiden dras sedan eventuell hindertid, såsom t ex arbete, bort och du får då fram den arbetslösa tiden angiven i (hela och halva) dagar. Därefter utbetalas ersättning enligt en omräkningstabell där antalet arbetslösa dagar multipliceras med din ersättning per dag.

Exempel:

Anna har en fastställd genomsnittlig arbetstid om 28 timmar per vecka (det vill säga det var så mycket hon arbetade före hon blev arbetslös) och en fastställd ersättning per dag om 450 kronor.

Hon arbetar extra som butiksbiträde vid behov. I vecka 20 får hon arbeta 4,5 timmar på måndagen och 4,5 timmar på söndagen. Övriga dagar är hon helt arbetslös. Det innebär att hennes sammanlagda hindertid i den veckan är 9 timmar (4,5 + 4,5). Hennes arbetslösa tid är då 28 – 9 timmar, d v s 19 timmar.

Av omräkningstabellen framgår att för den som har en fastställd genomsnittlig arbetstid om 28 timmar och är arbetslös 19 timmar så utgår ersättning med 3,5 ersättningsdagar. För Annas del innebär det att hon för vecka 20 får 3,5 x 450 kronor, d v s 1 575 kronor (före skatt).

Öppna Omräkningstabellen