Vad händer när mina ersättningsdagar är slut?

Om du under ersättningsperioden uppfyller ett nytt arbetsvillkor kan du när ersättningsperioden tar slut få en ny ersättningsperiod. Även den perioden inleds med sju dagars karens. Ersättningen i den nya perioden beror på vad som är förmånligast, 80 % av den inkomst som den nya ersättningsperioden baseras på eller 65 % av den inkomst som den tidigare ersättningsperioden baserats på. Denna så kallade skyddsregel för ersättningen kan dock bara användas för två ersättningsperioder som följer på varandra.

Om du under ersättningsperioden inte arbetat så att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor kan du ha rätt att delta i Jobb- och utvecklingsgarantin. Kontakta din arbetsförmedling för mer information.

När du är i Jobb- och utvecklingsgarantin är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning men det är ändå viktigt att du fortsätter vara medlem hos oss. Då är din ersättning 65 % av din tidigare genomsnittliga inkomst. Slutar du vara medlem i a-kassan kommer din ersättning att bli lägre, 223 kronor per dag.

Läs mer om aktivitetsstöd här - Aktivitetsstöd.