Får du någon form av pension?

Har du tidigare fått pension eller har du skjutit upp ditt pensionsuttag?

Funderar du på att ta ut PPM? 

När du ansöker om pension är det viktigt att du anmäler det till a-kassan eftersom pensionsutbetalningar i normalfallet måste samordnas med arbetslöshetsersättningen.

Storleken på din ersättning från arbetslöshetsförsäkringen påverkas av pensionen vilket kan betyda att din pension gör att du inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning alls.

Tjänstepension

Får du utbetalning av tjänstepension ska den samordnas med den arbetslöshetsersättning du får. Samordningen görs genom ett avdrag från din ersättning per dag.

Vi får inte betala ut belopp mindre än 10 kronor om dagen.

Allmän pension och PPM

Om du tar ut allmän pension (inkomstpension/premiepension och i vissa fall tilläggspension) ska även den pensionen samordnas med arbetslöshetsersättningen. Observera att detta även gäller dig som endast tar ut PPM-delen av pensionen. Samordningen görs genom ett avdrag från din ersättning per dag.

Vi får inte betala ut belopp mindre än 10 kronor om dagen.

Privat pensionssparande

Har du en privat pensionsförsäkring som du bekostat helt privat utan hjälp från någon arbetsgivare påverkar den inte din rätt till arbetslöshetsersättning men har du varit egen företagare som tecknat privat pensionsförsäkring och dragit av detta i företagets deklaration betraktas pensionen däremot som en tjänstepension och ska då samordnas med arbetslöshetsersättningen.

Tilläggsutbetalningar

Om du under arbetslös tid får tilläggsutbetalningar från till exempel Trygghetsstiftelsen eller Trygghetsrådet gäller andra kompensationsnivåer. I dessa fall är det inte a-kassan som samordnar utan utbetalaren av den kompletterande ersättningen.

Skicka in ditt pensionsbeslut

Du som har rätt till pension eller pensionsliknande ersättning måste skicka in kopia på ditt pensionsbeslut som underlag för SHA:s bedömning. Ibland kan vi behöva be dig komplettera med en fullmakt så att vi kan inhämta kompletterande uppgifter från försäkringsbolaget. I sådant fall skickar vi en begäran om fullmakt till dig.

Återkallande av pension

Om du har påbörjat uttag av allmän pension och/eller tjänstepension och därefter återkallar pensionen måste du meddela oss så att du får rätt ersättning.

65 år

När du fyller 65 år upphör din ersättningsrätt från arbetslöshetsförsäkringen. Du har möjlighet att få ersättning till och med månadsskiftet före den månad du fyller 65 år, då ditt medlemskap i SHA avslutas.

Om du inte uppger att du har rätt till pension

Om du inte meddelar oss att du har pension kan du bli återbetalningsskyldig för den ersättning du får felaktigt och även andra sanktioner kan komma ifråga.

Läs mer om återkrav och sanktioner

Andra regler gällde före den 2 juli 2018

Före den 2 juli gällde delvis andra regler för samordning av pension och arbetslöshetsersättning. För ersättning som avser tid före den 2 juli gäller de gamla reglerna som innebär dels att samordning av förtida uttag av allmän pension görs från en ersättningsnivå som motsvarar 65 % av den ersättningsgrundande inkomsten och dels att samordning görs även för pensionen som återkallats eller skjutits upp. Om du haft rätt till pension (även om du återkallat pension) jämsides med arbetslöshetsersättning för tid före den 2 juli 2018 måste du informera oss om pensionen.