Får du någon form av pension?

Har du tidigare fått pension eller har du skjutit upp ditt pensionsuttag?

Funderar du på att ta ut PPM? 

När du ansöker om pension är det viktigt att du anmäler det till a-kassan eftersom pension i normalfallet måste samordnas med arbetslöshetsersättningen.

Storleken på din ersättning från arbetslöshetsförsäkringen påverkas av pensionen vilket kan betyda att din pension gör att du inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning alls.

Tjänstepension

Har du rätt till tjänstepension måste den samordnas med den arbetslöshetsersättning du får. Har du avtalat om att ta ut tjänstepension från en tidpunkt måste vi samordna från den först avtalade tidpunkten även om du väljer att skjuta fram utbetalningarna.

När det gäller tjänstepension så sker avdraget från en nivå som motsvarar 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag under de 200 första arbetslösa dagarna. Om 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag överstiger den högsta ersättning per dag som kan lämnas ska avdraget göras från den högsta ersättningsnivån (910 kronor de första 100 dagarna i ersättningsperioden och därefter 760 kronor).

Vi får inte betala ut belopp mindre än 10 kronor om dagen.

Allmän pension och PPM

Om du tar ut allmän pension (inkomstpension/premiepension och i vissa fall tilläggspension) måste vi samordna pensionen med arbetslöshetsersättningen. Observera att detta även gäller dig som endast tar ut PPM-delen av pensionen.

Avdraget sker från en nivå om 65 procent av din genomsnittliga inkomst per dag. Om 65 procent av din genomsnittliga inkomst per dag överstiger den högsta dagpenningen som kan lämnas ska avdraget göras från den högsta ersättningsnivån (910 kronor de första 100 dagarna i ersättningsperioden och därefter 760 kronor).

Vi får inte betala ut belopp mindre än 10 kronor om dagen.

Både tjänstepension och allmän pension

Om du har både tjänstpension och allmän pension (inkl PPM) måste avdraget ske på samma sätt som för den som enbart har allmän pension, d v s från en nivå om 65 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag.

Privat pensionssparande

Har du en privat pensionsförsäkring som du bekostat helt privat utan hjälp från någon arbetsgivare påverkar den inte din rätt till arbetslöshetsersättning när du än börjar lyfta pensionen men har du varit egen företagare som tecknat privat pensionsförsäkring och dragit av detta i företagets deklaration betraktas pensionen däremot som en tjänstepension.

Tilläggsutbetalningar

Om du under arbetslös tid får tilläggsutbetalningar från till exempel Trygghetsstiftelsen eller Trygghetsrådet gäller andra kompensationsnivåer. I dessa fall är det inte a-kassan som samordnar utan utbetalaren av den kompletterande ersättningen.

Skicka in ditt pensionsbeslut

Du som har rätt till pension eller pensionsliknande ersättning måste skicka in kopia på ditt pensionsbeslut som underlag för SHA:s bedömning. Ibland kan vi behöva be dig komplettera med en fullmakt så att vi kan inhämta kompletterande uppgifter från försäkringsbolaget. I sådant fall skickar vi en begäran om fullmakt till dig.

Återkallande av pension

Om du har påbörjat uttag av allmän pension och/eller tjänstepension kan du inte undgå samordning med arbetslöshetsersättningen genom att återkalla uttaget av pension.

65 år

När du fyller 65 år upphör din ersättningsrätt från arbetslöshetsförsäkringen. Du har möjlighet att få ersättning till och med månadsskiftet före den månad du fyller 65 år, då ditt medlemskap i SHA avslutas.

Om du inte uppger att du har rätt till pension

Om du inte meddelar oss att du har pension eller har rätt till pension men avstår från att ta ut den kan du bli återbetalningsskyldig för den ersättning du får felaktigt och även andra sanktioner kan komma ifråga.

Läs mer om återkrav och sanktioner

Nya regler om samordning av pension från och med den 2 juli 2018

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för samordning av pension och arbetslöshetsersättning som träder i kraft den 2 juli 2018. Nuvarande regler gäller dock för ersättning som avser tid före den 2 juli. De nya reglerna innebär att samordning görs endast av pensioner som utbetalas och inte av pension som återkallats eller skjutits upp. För pensioner som utbetalas ska samordningen göras på samma sätt för både allmän pension och tjänstepension. De särskilda regler som idag finns för samordning av allmän pension försvinner.