För att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du definitivt ha avbrutit eller avslutat dina studier. Du får heller inte ha sökt någon annan utbildning som är en fortsättning på tidigare studier. Givetvis måste du också uppfylla övriga villkor för ersättning.

Avslutade studier

Avslutade studier styrker du själv genom att fylla i formuläret Studieintyg via vår webbtjänst Mina Sidor till vilken du loggar in med hjälp av ditt BankID eller e-legitimation. Om du inte har tillgång till dator eller internet, kontakta oss så skickar vi ut en blankett till dig. Den period du bedrivit heltidsstudier är så kallad överhoppningsbar tid, om studierna är avslutade efter fyllda 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst 5 månader någon gång före studierna.

Restuppgifter

I normalfallet anses inte din heltidsutbildning vara avslutad om du har restpoäng kvar som du avser att tentera av. Du anses då som studerande fram till dess att du haft din tentamen.

Undantagsvis kan en utbildning betraktas som avslutad även om en ringa del återstår i en examen. En eventuell resttentamen eller redovisningen av en mindre uppsats får dock inte kräva någon ytterligare studieinsats. Om du däremot ska opponera på en annan uppsats så kräver det normalt en studieinsats som gör att studierna inte betraktas som avslutade.

Avbrutna studier

Om du har avbrutit studier som du inte har för avsikt att fortsätta måste du förutom Studieintyg, skicka in ett intyg från skolan som styrker att och när du avbrutit studierna. Ett definitivt avbrott jämställs med avslutade studier och du har rätt till arbetslöshetsersättning om du uppfyller övriga villkor. Du kan skicka in dokument till a-kassan digitalt genom att ladda upp dem i Mina Sidor.

Studieuppehåll

Om du däremot endast har ett studieuppehåll eller endast gör ett tillfälligt avbrott anses du ha en studieavsikt och har därför inte avslutat sina studier på sätt som krävs för att vi ska kunna betala ut ersättning.