Huvudregeln är att man inte kan få arbetslöshetsersättning om man studerar men det finns några undantag.

Kortare utbildning eller annan aktivitet 

Om du deltar i en utbildning eller aktivitet på hel- eller deltid för att få en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller för att underlätta för dig att få ett nytt arbete, finns det möjlighet att få arbetslöshetsersättning i högst 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod.

För att vi ska kunna pröva om du har rätt till ersättning samtidigt som du deltar i en utbildning eller aktivitet behöver du skicka in en Ansökan om att få studera under arbetslösheten och även ett intyg från utbildningsanordnaren/aktivitetsanordnaren, där syftet med utbildningen/aktiviteten framgår samt under vilken period den pågår. Du skickar in ansökan via vår webbtjänst Mina Sidor till vilken du loggar in med hjälp av ditt BankID eller din e-legitimation. Du kan också skicka in dokument till a-kassan genom att ladda upp dem i Mina Sidor. Om du inte har tillgång till dator eller internet, kontakta oss så skickar vi ut en blankett till dig.

Deltidsstudier

Om du studerar på deltid, högst 50 procent av heltid, finns det möjlighet att få arbetslöshetsersättning samtidigt med studierna under högst 20 veckor per ersättningsperiod.

Vi kan bevilja dig arbetslöshetsersättning samtidigt som du studerar på deltid under följande förutsättningar:
- Att omfattningen på studierna är högst 50 procent av heltid
- Att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna
- Att utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete
- Att utbildningen inte finansieras med någon form av studiestöd

Om du före arbetslösheten deltagit i deltidsutbildning med studiestöd under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete är studiestöd inte ett hinder för rätt till ersättning under den fortsatta utbildningen.

För att vi ska kunna pröva om du har rätt till ersättning samtidigt som du studerar på deltid behöver du skicka in Ansökan om att få studera under arbetslösheten. Vi behöver även antagningsbesked och kursplan. 

Heltidsstudier

Om du har studerat på heltid jämsides med heltidsarbete i minst 15 veckor och därefter blir arbetslös från heltidsarbetet, finns det möjlighet att få arbetslöshetsersättning samtidigt med studierna under högst 20 veckor per ersättningsperiod.

Vi kan bevilja dig arbetslöshetsersättning samtidigt som du studerar på heltid under följande förutsättningar:

- Att du har studerat heltid jämsides med ett heltidsarbete under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete före arbetslösheten
- Att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna
- Att utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete
- Att utbildningen inte finansieras med någon form av studiestöd

Ersättning får beviljas i högst 20 veckor per ersättningsperiod samtidigt som du studerar på heltid.

För att vi ska kunna pröva om du kan beviljas arbetslöshetsersättning jämsides med studier måste du skicka in Ansökan om att få studera under arbetslösheten. Vi behöver även kopia av antagningsbesked och kursplan.

Skicka in ansökan i god tid

Vi behöver få in din ansökan och uppgifter om din utbildning innan vi kan besluta om du har rätt till arbetslöshetsersättning när du studerar. Skicka därför in din ansökan i god tid innan du börjar studierna om det är möjligt, så att du hinner få ett beslut från oss innan studiestarten.   

Om du får avslag på ansökan om att få studera med a-kassa? 

Avbryter studier efter att du har fått vårt avslagsbeslut

Om du har fått avslag på din ansökan om ersättning jämsides med studier och väljer att avbryta studierna ska du skicka in Studieintyg. det gör du via vår webbtjänst Mina Sidor till vilken du loggar in med hjälp av ditt BankID eller din e-legitimation. Du ska även skicka intyg från utbildningsanordnaren/skolan där det framgår från vilket datum studierna avbrutits. Du kan skicka in dokument digitalt till a-kassan genom att ladda upp dem i Mina Sidor. Från den dagen som skolan intygar att studierna avbrutits betraktas du inte längre som studerande och du kan därför tidigast beviljas ersättning från det datumet.

Du väljer att inte påbörja studierna att ha fått efter vårt avslagsbeslut

Om du har fått avslag på din ansökan om ersättning jämsides med studier och väljer att inte påbörja studierna så ska du skicka in ett intyg från skolan där det framgår att du har avsagt dig din studieplats. Du kan skicka in intyget digitalt till a-kassan genom att ladda upp intyget i Mina Sidor.

Meddela förändringar

Om vi beviljar arbetslöshetsersättning samtidigt som du studerar är det viktigt att du meddelar oss om det sker någon förändring vad gäller dina studier. Det kan till exempel vara att du avbryter utbildningen, att du börjar studera i högre omfattning eller att du börjar ta ut studiestöd.