Huvudregeln är att arbetslöshetsersättning inte betalas ut till den som studerar, eftersom studierna anses utgöra ett hinder för att söka och ta arbete. Arbetslöshetsersättning får inte vara ett alternativ till studiefinansiering.

För att en studerande ska anses vara arbetslös krävs att utbildningen har avslutats eller avbrutits. Om du läser till omtentamen, bara har ett studieuppehåll över t ex sommaren eller om du har för avsikt att fortsätta studera efter tidigare studier kan du inte få arbetslöshetsersättning.

Normalt kan du inte få studera under tid med arbetslöshetsersättning men det finns några undantag.

Läs mer under respektive underrubrik i menyn till vänster