meny

Blanketter

Nedan kan du hämta hem den blankett du behöver

Blanketter rörande medlemskap och medlemsavgift

Medlemsansökan

Autogiromedgivande

 

Vid arbetslöshet

Anmälan om arbetslöshet

Arbetsintyg för företagare

Komplettering till arbetsintyg för företagare

Arbetsgivarintyg

Frågeformulär vid överlåtelse till anhörig

Frågeformulär efter arbete i familjeägt företag

Slutat på egen begäran

 

För dig som varit företagare

Frågeformulär avseende innehav av jord-/skogsbruk el fastighet

Frågeformulär gällande uppdrag

Frågeformulär angående barntillsyn

Fullmakt till Skatteverket

Fullmakt till pensionsutbetalare

 

Under arbetslöshet

Ansökan om deltidsstudier under arbetslöshet

Ansökan om SFI-studier på deltid under arbetslöshet

Meddelande om arbete

Anställningsbevis

 

Utland - EU/EES

Underlag för fastställande av bosättningsstat