Driver du ett företag?

Håller du på att starta ett företag?

Är du anställd av din make/maka, far/mor, son/dotter eller annan familjemedlem?

Stämmer något av det ovanstående på dig kan du bli medlem i SHA så att även du kan känna dig tryggare om du blir arbetslös!

Varför ska du bli medlem?

Det är tufft att helt plötsligt behöva stå utan arbete och inkomst. Vi vill försäkra att även du som företagare har en trygghet tills du kan skaffa ett nytt arbete, vare sig det är nytt företag eller ny anställning.

Utan medlemskap i arbetslöshetskassan har du inte någon möjlighet att erhålla inkomstrelaterad ersättning ifall du skulle bli arbetslös.

Vi är specialister på företagarens situation och vi värnar om att ge dig god service och snabba och korrekta beslut om du en dag råkar stå inför arbetslöshet.

Vi vill ge dig en möjlighet att landa mjukare om du blir arbetslös.

Även om du inte blir arbetslös är det bra att vara medlem i a-kassan om du t ex behöver ta ett lån eller söker lägenhet. Det finns många kreditbolag och bostadsbolag som kräver att du är medlem i a-kassan då det ger dem en garanti för att du ska ha råd att betala även om du skulle bli arbetslös.

Vem kan bli medlem?

För att kunna bli medlem i SHA måste du arbeta inom SHA:s verksamhetsområde. SHA:s verksamhetsområde omfattar företagare och företagsledare oavsett bransch och storlek på företaget. Det spelar ingen roll om du har ett aktiebolag, handels-/kommanditbolag eller enskild firma. Även din make eller maka och övriga familjemedlemmar som arbetar i din verksamhet kan bli medlemmar. Dessutom kan personer i ledande ställning inom bransch- eller arbetsgivarorganisationer bli medlemmar*.

Även om du vid ansökningstillfället inte arbetar har du rätt att bli medlem om du uppfyllde villkoren om arbete inom verksamhetsområdet när du senast arbetade. Det gäller t ex dig som tidigare haft ett företag men nu är föräldraledig eller studerande.

Hur blir du medlem?

Hos oss kan du skicka in din medlemsansökan elektroniskt om du har Mobilt BankID/E-leg. Klicka bara på knappen till höger.

Du kan bli medlem från den 1:a i den månad som din skriftliga ansökan inkommer till SHA.

Om du redan är medlem i en annan arbetslöshetskassa måste du begära utträde från dem från samma dag som du begär inträde hos SHA. Då kan du också få tillgodoräkna dig den tid du varit medlem i den tidigare arbetslöshetskassan. Vill du ha hjälp med utträdet från din tidigare kassa? Fyll då i det på medlemsansökan eller kontakta oss på tel 08 - 506 471 00 så hjälper vi dig.

Har du fyllt 64 år kan du dock inte bli medlem i en arbetslöshetskassa, vare sig SHA eller någon annan.

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften till är kassan 129 kronor per månad. 

 

(*Arbetar du i en sådan ledande ställning inom en bransch- eller arbetsgivarorganisation att du kan bli medlem och önskar medlemskap ber vi dig kontakta oss för mer information.)

 

Utträde

Om du inte längre vill vara med i kassan så måste du skriftligen begära utträde. Glöm inte ange namn personnummer samt från vilket månadsskifte du vill begära utträde.

Observera dock att du inte kan begära utträde retroaktivt utan utträde kan tidigast ske från den 1:a i den månad som anmälan om utträde inkommer till kassan.

När du fyller 65 upphör ditt medlemskap automatiskt från den 1:a i den månad du fyller 65 utan att du behöver säga upp det.

 

Personuppgifter.

Läs om hur kassan behandlar dina personuppgifter» 

 

Ansök direkt med e-leg!

Har du E-legitimation kan du ansöka om medlemskap direkt på nätet. Klicka på knappen ovan för att komma till ansökningssidan.