Vill du begära utträde?

 

Då vill vi först passa på att informera dig:

  1. Du behöver inte byta a-kassa bara för att du byter verksamhetsområde. Du kan fortsätta vara med i SHA även om du inte längre driver företag.
  2. Om du går ur måste du vara med i a-kassan i ett år igen för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning.
  3. Får du aktivitetsstöd? Även storleken på aktivitetsstödet du får från Försäkringskassan påverkas om du inte är med i en a-kassa.

 

Viktigt att tänka på innan du begär utträde 

Ett medlemskap i en a-kassa är ett sätt att trygga inkomsten vid en eventuell arbetslöshet. Om du inte är medlem i en a-kassa då du är arbetslös kan du endast få grundersättningen med högst 365 kronor per dag. Är du däremot medlem och har varit det i minst ett år kan du få inkomstrelaterad ersättning på upp till 910 kronor per dag

 

Vill du begära utträde ur SHA så loggar du in på e-tjänsten Mitt Medlemskap