Jag har tappat bort min faktura. Vad gör jag?

Logga in på Mitt Medlemskap där kan du se alla dina fakturor!

Kan jag betala för hela eller resterande del av året på en gång?

Ja, du använder samma bankgironummer och OCR-nummer som finns angivet på fakturorna men registrerar det sammanlagda beloppet för den perioden. Du som använder kuverttjänst skickar in avier för alla de månader du avser betala eller fyller i en egen faktura. Betalningen skall vara SHA tillhanda före förfallodatum enligt första fakturan. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

När kommer nästa faktura?

Fakturorna skickas ut kvartalsvis omkring den 8:e i den första månaden i kvartalet (ca 8 januari, 8 april, 8 juli, 8 september). Tänk på att du får tre fakturor åt gången. Förfallodag är den sista i respektive månad.

Blir du medlem under ett pågående kvartal får du fakturor för de kvarvarande månaderna under kvartalet så snart vi registrerat ditt medlemskap.

Till vilket kontonummer betalar jag?

Medlemsavgiften till SHA betalas till bankgironummer 121-5441. Kom ihåg att ange rätt OCR-nummer.

Vad anger jag för referens till er om jag betalar via Internetbank?

Du ska alltid ange OCR-numret, det hittar du på specifikationen samt på fakturan. Var noga med att ange endast detta nummer. Det är viktigt att OCR-numret är rätt angivet för att vi ska kunna registrera din inbetalning.

Hur gör jag om min internetbank inte tar emot flera betalningar med samma OCR-nummer?
På vissa Internetbanker kan man endast lägga in en betalning med samma OCR-nummer åt gången. Du måste då slutföra varje betalning innan du registrerar nästa.

Vad händer om jag glömmer betala en faktura?

Om du glömmer att betala din faktura kommer du att få en påminnelse från oss. Skulle du inte betala din avgift på tre månader upphör ditt medlemskap efter den tredje obetalda månaden. I och med detta upphör din rätt att få inkomstrelaterad a-kassa om du skulle bli arbetslös. Du är också skyldig att betala medlemsavgift för hela medlemsperioden, dvs även för de tre hittills obetalda månaderna.

Om ditt medlemskap upphört p g a obetalda/för sent betalda medlemsavgifter har du möjlighet att skriva till kassan och hos styrelsen begära att få kvarstå som medlem. För att SHA:s styrelse ska kunna medge detta måste det föreligga särskilda skäl varför du bör förklara varför du inte betalat i tid.

Om ditt medlemskap avslutats för att du missat att betala kan du förstås också söka inträde hos oss igen. Tänk på att det inte får bli något uppehåll i medlemsperioden, du kan då inte tillgodoräkna dig tidigare medlemstid utan måste på nytt betala avgiften i tolv månader i rad för att ha rätt till inkomstrelaterad a-kassa.

Får jag pengarna tillbaka om jag betalat för mycket?

Ja om du vill, men vi rekommenderar att du låter pengarna vara kvar som ett tillgodohavande för kommande perioder. Vill du ändå ha tillbaka överskjutande belopp kontaktar du SHA:s handläggare för återbetalning.

Jag vill betala via autogiro. Hur gör jag?

Det finns flera sätt du kan gå till väga om du vill betala med autogiro. Antingen kan du logga in på din Internetbank och leta upp Svensk Handels A-kassa under betala/anmäla autogiro eller så loggar du in på Mitt Medlemskap och ansöker direkt där. Om du har fått en faktura, betala alltid den i väntan på att ditt autogiro ska bli godkänt.