meny

Nyheter

Nya regler för deltidsarbetslösa

2017-01-25

Den 15 maj 2017 träder nya regler för deltidsarbetslösa i kraft. En arbetslös som arbetar deltid har idag rätt till ersättning under 75 dagar jämsides med deltidsarbetet. De nya reglerna innebär att den som arbetar deltid istället har rätt till...

Kallelse till stämma 2017

2017-04-27

Distriktens ombud vid SHA:s föreningsstämma kallas till ordinarie stämma tisdagen den 16 maj klockan 13.00 i SHA:s lokaler, Tegnérgatan 4, Stockholm för behandling av ärenden enligt § 8 kassans stadgar. Ärenden fast...

Nominering av ombud till SHA:s stämma 2017

2016-02-29

SHA är en medlemsorganisation och har föreningsstämma i Stockholm en gång per år, normalt i maj månad. Vad gör föreningsstämman? Stämman fastställer räkenskaperna, beslutar om ansvarsfrihet för...

Anmäl autogiro

2016-12-15

Det är smart och smidigt att betala med autogiro! Nu kan du själv anmäla ditt konto till bankgirocentralen för att betala med autogiro <a href="https://www.mvh.bgonline.se/Public.Web/Templates/MandateApplications/FillInMandate...

Ny kostym!

2016-12-21

Vi går Live! Nu har vi fräschat upp vår logga och har dessutom en ny hemsida! <...