meny

2016

Nominering av ombud till SHA:s stämma 2017

2016-02-29

SHA är en medlemsorganisation och har föreningsstämma i Stockholm en gång per år, normalt i maj månad. Vad gör föreningsstämman? Stämman fastställer räkenskaperna, beslutar om ansvarsfrihet för...

Ny kostym!

2016-12-21

Vi går Live! Nu har vi fräschat upp vår logga och har dessutom en ny hemsida! <...