meny

De tekniska problem som vi tidigare haft skall nu vara åtgärdade och det går åter att logga in på Mina Sidor!

 

Nominering av ombud till stämman 2018

SHA är en medlemsorganisation och har föreningsstämma i Stockholm en gång per år, normalt i maj månad.

Vad gör föreningsstämman?

Stämman fastställer räkenskaperna, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och utser styrelsen.  Om styrelsen eller revisorerna väckt en fråga, eller om en medlem skickat in en motion, ska stämman fatta beslut i frågan.

Du kan påverka genom att vara ombud på stämman

Våra ombud har en mycket viktig funktion. De representerar dig och för din talan på föreningsstämman som är vårt högsta beslutande organ.

Du har möjlighet att påverka vem som ska representera dig genom att nominera ombud. Du kanske själv vill vara ombud? Ta chansen!

Valdistrikt

Nominering av ombuden görs till valdistrikten. Det finns fyra valdistrikt. Valdistrikten är

-Svensk Handel

-Svenskt Näringsliv

-Butikerna/Convenience Stores Sweden

-direktanslutna medlemmar.

Valdistrikten utser sammanlagt sex ombud och sex suppleanter.

För mer information om ombudsval se våra Stadgar (längst bak i stadgarna). 

 

Ombud för valdistrikten Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Butikerna/ Convenience Stores Sweden AB

Du kan nominera dig själv som ombud för den organisation som du tillhör med ditt företag. Du kan även nominera annan medlem som med sitt företag tillhör samma organisation.

Du kan nominera ombud under perioden den 1 oktober året innan stämman t o m sista februari året då stämmans hålls. Nominering ska göras skriftligt.

Förslag på ombud för distriktet Svensk Handel mailar du till larsg.ohlsson32@gmail.com. Kontaktperson är Lars G Ohlsson tel 070-370 27 00

Förslag på ombud för distriktet Svenskt Näringsliv mailar du till Par.Andersson@svensktnaringsliv.se. Kontaktperson är Pär Andersson 08-553 431 27.

Förslag på ombud för distriktet Butikerna/Convenience Stores Sweden mailar du till bengt.hedlund@conveniencestores.se.  Kontaktperson är Bengt Hedlund 08-505 970 31

Du kan även maila förslag på ombud till kassans mail akassan@akassan.com eller skicka per post till SHA så skickar vi förslaget vidare. Adressen är Box 6120, 102 32 Stockholm

Ombud för valdistriktet direktanslutna

Du som inte är medlem med ditt företag i någon av ovan organisationer - s k direktansluten medlem -  har möjlighet att nominera dig själv eller en annan direktansluten medlem som ombud till kassans stämma. Du kan nominera ombud under perioden den 1 oktober – den 31 december året innan stämman hålls. Nominering ska göras skriftligt. Du mailar förslag på ombud till akassan@akassan.com eller skickar per post. Adressen är SHA, Box 6120, 102 32 Stockholm.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vilka uppgifter behövs vid nominering?

Ange ditt namn, din adress, ditt personnummer samt telefon och mailadress och vem du nominerar. Nominerar du någon annan än dig själv uppge namn, adress och gärna personnummer, mailadress och telefonnummer till den du nominerar.   

Vad händer sedan?

Du som blir vald till ombud kommer att få information om detta och kallas till stämman. Kassan ersätter eventuella resekostnader för att delta i stämman och andra omkostnader.