meny

Mina Sidor håller stängt för uppdatering söndag den 18 februari kl 08.00 och öppnar upp någon gång under eftermiddagen. 

Under denna period kommer det inte gå att logga in och använda e-tjänsterna.

Mina Sidor stänger för uppdatering söndagen den 18 februari kl 08.00.

Nya regler för deltidsarbetslösa

Den 15 maj 2017 träder nya regler för deltidsarbetslösa i kraft. En arbetslös som arbetar deltid har idag rätt till ersättning under 75 dagar jämsides med deltidsarbetet. De nya reglerna innebär att den som arbetar deltid istället har rätt till arbetslöshetsersättning under 60 veckor jämsides med deltidsarbetet.

Nuvarande regler kommer att gälla för ersättning som avser tid före den 15 maj, men för den som före den 15 maj fått deltidsdagar ska dessa omräknas till deltidsveckor. En vecka som innehåller en eller flera deltidsdagar kommer att omräknas till en deltidsvecka.

Läs mer här