meny

2018

SHA:s årsstämma 2018 beslutade om att gå samman med Unionens a-kassa

2018-08-17

Beslutet är strategiskt viktigt för att kunna garantera att vi finns för våra medlemmar även i framtiden, säger Maria Sveder, ordförande i SHA. På Svensk Handels Arbetslöshetskassas årsstämma den 22 maj togs ett beslut om att gå sa...

Nya regler från den 2 juli 2018

2018-05-24

Den 2 juli 2018 införs det nya regler i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med de nya reglerna är att försäkringen ska bli tydligare och enklare. Förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet ska räknas som arbete. ...

Kallelse till stämma

2018-05-04

Kallelse till stämma Ombud i Svensk Handels Arbetslöshetskassa (SHA) kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 14 i kassans lokaler på Tegnérgatan 4 i Stockholm för behandling av ärenden en...

Ny e-tjänst!

2018-04-13

Den 11 april öppnade vi vår nya medlemsportal - Mitt Medlemskap Här kan du som är eller har varit medlem se uppgifter kring ditt med...