meny

De tekniska problem som vi tidigare haft skall nu vara åtgärdade och det går åter att logga in på Mina Sidor!

 

Kallelse till stämma

Kallelse till stämma

Ombud i Svensk Handels Arbetslöshetskassa (SHA) kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 14 i kassans lokaler på Tegnérgatan 4 i Stockholm för behandling av ärenden enligt §8 i kassans stadgar.

Vidare föreslås ändring av kassans stadgar så antalet ledamöter i styrelsen minskas från fyra till tre och antalet suppleanter från tre till två. I bilagan till stadgarna gällande ombudsval ändras antalet valdistrikt från fyra till tre då Svenskt Näringsliv inte längre kommer att vara ett valdistrikt. Antalet ombud minskas från sex till fem.

På stämman kommer även föreslag om att SHA ska fusionera med Unionens Arbetslöshetskassa från och med den 1 januari 2019 att behandlas.