meny

De tekniska problem som vi tidigare haft skall nu vara åtgärdade och det går åter att logga in på Mina Sidor!

 

SHA:s årsstämma 2018 beslutade om att gå samman med Unionens a-kassa

Beslutet är strategiskt viktigt för att kunna garantera att vi finns för våra medlemmar även i framtiden, säger Maria Sveder, ordförande i SHA. På Svensk Handels Arbetslöshetskassas årsstämma den 22 maj togs ett beslut om att gå samman med Unionens arbetslöshetskassa vid årsskiftet 2018/2019.

Medlemstapp orsak till beslutet

2007 infördes ett nytt avgiftssystem till staten för alla a-kassor. Det nya systemet medförde dramatiskt ökade medlemsavgifter vilket i sin tur ledde till att många medlemmar lämnade sin a-kassa.

SHA har tappat över 60 procent av medlemmarna sedan dess, och medlemsantalet fortsätter att minska. Under 2017 inledde därför SHA:s styrelse diskussioner om att gå samman med en annan a-kassa och valet föll på Unionens arbetslöshetskassa.

Tillsynsmyndigheten måste godkänna sammanslagningen

Den 1 juni beslutade även Unionens a-kassas föreningsstämma om en sammanslagning. Innan sammanslagningen kan träda i kraft måste Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) godkänna beslutet.

Du blir medlem i Unionens a-kassa och får lägre avgift

Unionens a-kassa har redan idag företagare i sitt verksamhetsområde. Vid sammanslagningen förs SHA:s verksamhetsområde över till Unionens arbetslöshetskassa.

För dig som idag är medlem i SHA innebär fusionen att du är medlem i Unionens a-kassa från årsskiftet och att du får en lägre medlemsavgift; avgiften sänks från 129 kronor till 112 kronor per månad.

Du behöver inte göra någonting, ditt medlemskap följer med in i Unionens a-kassa vid sammanslagningen.

Valdistrikt

Svenskt Näringsliv har lämnat SHA och utgör därmed inte längre något distrikt. Du som har tillhört valdistriktet Svenskt Näringsliv tillhör efter årsstämman 2018 distriktet Direktanslutna vid nominering av ombud.