Den 1 januari går vi samman med Unionens a-kassa

Vår årsstämma tog den 22 maj beslutet att Svensk Handels Arbetslöshetskassa (SHA) ska gå samman med Unionens arbetslöshetskassa vid årsskiftet 2018/2019. Nu vill vi informera dig om vad det innebär för dig.

 

Medlemsavgiften blir lägre

Medlemsavgiften till Unionens a-kassa är 112 kronor per månad och aviseras månadsvis.

Du som betalar med autogiro

Ditt autogiromedgivande som gäller Svensk Handels Arbetslöshetskassa med organisationsnummer 802005-4907 och bankgironummer 121-5441, kommer från och med den 1 januari 2019 att istället gälla Unionens arbetslöshetskassa med organisationsnummer 802005-4840.

Den tjänst du har avtalat om sedan tidigare är alltså fortfarande den samma, men betalningen kommer att gå till Unionens arbetslöshetskassa som tar över ansvar och befogenheter från SHA.

Om du inte vill ha autogiro efter sammanslagningen behöver du själv säga upp ditt autogiromedgivande. Det gör du enklast via din internetbank eller genom att logga in på Mitt medlemskap och redigera betalsätt.

Du som betalar med e-faktura

Du som betalar avgiften med e-faktura kommer från och med januari 2019 att få e-fakturor från Unionens a-kassa istället. Du behöver alltså inte lägga upp Unionens a-kassa som ny betalningsmottagare, men om du har en automatisk hantering av din e-faktura behöver du ställa in det på nytt i samband med att du får den första fakturan.


Du som betalar med avi

Från och med januari kommer du att få fakturor från Unionens a-kassa på din medlemsavgift. Fakturorna skickas månadsvis och det är Unionens arbetslöshetskassa som är betalningsmottagare.
Var uppmärksam på att det är ett nytt bankgironummer på fakturan. Om du har sparat oss som betalningsmottagare i din internetbank behöver du ändra det.
Observera att om du använder Kivra kommer du att få dina fakturor där från och med januari.

 

Information till dig som är arbetslös

Om du får ersättning från oss kommer din ersättning administreras av Unionens a-kassa från och med den 1 januari. Du kommer inte att behöva göra en ny ansökan eller skicka in några handlingar med anledning av sammanslagningen.