Svenskt Näringsliv är en av SHA:s samarbetsparter och är representerade i SHA:s styrelse.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Svenskt Näringsliv